Nyitólap
Hírek
Templomunk
Pasztorális terv
Közösségeink
Imák
Ügyintézés
Archívum
Hitoktatás
PowerPoint gyűjtemény
Prédikációk

A szentmisék rendje

Polgáron

Hétfő, kedd, péntek: 7.30
Csütörtök: 17.00
Szombat: 7.30, 18.00 (téli időszámításkor 17.00)
Vasárnap: 9.30

Filiák

Görbeháza: vasárnap 8:00
Tiszagyulaháza: vasárnap 11.00
Újtikos: vasárnap 13.30

 
Húsvét
Az esti szentmise utáni oltárfosztás már Jézus Krisztus elfogatására emlékeztet, valamint arra, hogy tanítványai mind elhagyták őt. Ilyenkor az oltáriszentséget egy külön berendezett helyen őrizzük. Ünnepélyesség nélküli szentségimádást tartunk, hiszen az Úr Jézus ezen az estén kérte tanítványait, hogy virrasszanak és imádkozzanak vele együtt. Nagycsütörtöktől nagyszombatig elhallgatnak a harangok és a csengő helyett is kereplőt használunk.

Nagypénteken nincs szentmise. Az egyház Jézus Krisztus keresztáldozatát állítja a hívek elé. Az igeliturgiában Izajás próféta jövendölését olvassuk az Úr szenvedő szolgájáról, majd a passiót hallgatjuk meg Szent János evangéliumából. A szertartás kiemelkedő része a szent kereszt előtti hódolat.

Nagyszombaton az egyház a sírban pihenő Üdvözítő szenvedéséről és haláláról elmélkedik.

Húsvét vigíliájának szertartása a sötétség beálltával kezdődik, a fényünnepséggel. A tűzszentelést követően a megszentelt húsvéti gyertyáról a hívek meggyújtják saját gyertyáikat és ünnepélyesen bevonulnak a templomba. A templomban egyre nagyobb a fény, hiszen Krisztus feltámadása bevilágítja ezt az éjszakát, és világossága kiárad az egész világra. Erről szól a húsvéti örömének (Exultet).

Az igeliturgiában Isten nagy tetteiről olvasunk, amelyekkel egyrészt választott népét segítette, másrészt előkészítette az újszövetséget. Nagy jelentőségű a Vörös-tengeren való átkelésről szóló olvasmány, amely már a keresztségre utal. A Glória (Dicsőség) ünnepélyes éneklésekor megszólalnak a harangok, az orgona és a csengők, jelezve Üdvözítőnk feltámadását. Ünnepi örömmel dicsőítjük Istent az „Alleluja” énekkel is.

A szentbeszéd után következik a keresztség szertartása, hiszen a Feltámadott új élete kezdődik a megkereszteltben. Ahol nincs keresztelés, a jelenlévők ott is megújítják keresztségi fogadalmukat. A hívek könyörgése után a szentmise a szokásos módon folytatódik. Áldozáskor találkozunk a feltámadt Üdvözítővel.

Régi magyar szokás szerint a szentmise után feltámadási körmenetet tartunk. Az Oltáriszentségben velünk maradt feltámadt Krisztussal, a húsvéti gyertyával és a Feltámadott szobrával kimegyünk a világba, hogy mindenkinek meghirdessük húsvét örömét: „Feltámadt Krisztus e napon, hogy minden ember vigadjon!
Alleluja, hála legyen az Istennek!”